zondag 09 december 2012 om 20u23

Het wachten is nog altijd op de aankondiging van de lijst van 18 UCI ProTeams voor 2013 (je zou kunnen denken dat dit verrassend is maar dat is niet waar aangezien de uiteindelijke officiële lijst altijd pas aangekondigd wordt in de tweede week van december en de UCI heeft steeds de datum van 10 december aangekondigd als de officiële datum voor de lijst van 2013; wat echter verrassend is is dat de UCI geen enkele vroege beslissing aankondigde rond 26 november zoals ze beloofd hadden tijdens de selectieprocedure), maar we zullen binnenkort weten welke ploegen deel uit zullen maken van de eerste divisie in 2013.

In afwachting van deze lijst leek het velowire.com een goed idee om eens een kijkje te nemen naar de selectieprocedure aangezien deze niet helemaal duidelijk lijkt te zijn voor iedereen! De infographic* in dit artikel probeert u een beter idee te geven over hoe het werkt en waarom sommige ploegen hun verzoek voor een licentie voor de licentiecommissie moeten verdedigen en anderen niet.

Hoe worden de ploegen gekozen?

We zouden het antwoord op deze vraag kort kunnen samenvatten door te zeggen dat de selectie gebaseerd is op 4 criteria: sportief niveau, financieel, ethiek en administratief. Het is allemaal echter iets ingewikkelder ...

Inderdaad, ieder jaar kunnen slechts 18 ploegen een UCI ProTeam status hebben en er zijn mogelijk meer kandidaten. Daarom bestaat een aantal regels rondom deze criteria die het mogelijk maken om tot een selectie van 18 ploegen te komen.

Laten we eerst eens een kijkje nemen naar de infographic* over de ploegenselectie waarmee u beter zou moeten kunnen begrijpen wat verderop in dit artikel uitgelegd wordt (klik op de afbeelding om in te zoomen en klik vervolgens indien nodig op de pijltjes in de rechter onderhoek om de afbeelding in het originele formaat te zien):
De licentie-aanvraagprocedure voor UCI ProTeams - © velowire.com
De licentie-aanvraagprocedure voor UCI ProTeams - © velowire.com

Om deze infographic te lezen begint u van links naar rechts en in het rechterdeel leest u van boven naar beneden.

LEES VERDER NA DEZE ADVERTENTIE


Registratie of aanvraag?

Iedere willekeurige ploeg (bestaand of compleet nieuw) kan een UCI ProTeam licentie aanvragen. Drie gevallen zijn te onderscheiden:
- Als een ploeg nog een geldige UCI ProTeam licentie heeft zal deze eenvoudigweg de registratie van de ploeg als UCI ProTeam voor komend jaar aanvragen (de ploegen boven de rode scheidingslijn middenin de infographic); dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren, zonder onderscheid te maken op basis van de geldigheidsperiode van de bijbehorende UCI ProTeam licentie. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om ploegen die zich echt slecht gedragen uit te sluiten en het hen niet mogelijk te maken door te gaan zonder ook maar enige controle tijdens de gehele geldigheidsperiode van de UCI ProTeam licentie
- Als een ploeg een UCI ProTeam licentie heeft die aan het eind van het jaar voor het jaar waarvoor een UCI ProTeam licentie wordt aangevraagd verloopt (in tegenstelling tot de UCI wielerkalender, die in oktober begint voor sommige van de continentale kalenders, is de UCI ProTeam registratie geldig voor een kalenderjaar net als de UCI WorldTour over een kalenderjaar plaats vindt), dient de ploeg een aanvraag (een verzoek voor verlenging geeft geen extra rechten in vergelijking met een ploeg die voor het eerst een licentie aanvraagt)
- Als een ploeg geen UCI ProTeam licentie heeft, dient het ook een aanvraag in
De laatste twee categoriën bevinden zich onder de rode scheidingslijn.

Sportieve criterium

Het eerste criterium wat wordt beoordeeld, en wat op zich al schiftend is, is het sportieve criterium. Een ingewikkelde berekening, gebaseerd op de top 12 van renners van alle ploegen levert een sportieve waarde van de ploegen op. The Inner Ring plaatste onlangs een artikel hierover met wat meer informatie over hoe de punten worden berekend.

Op basis hiervan worden alle ploegen geklasserd van 1 tot N met N het aantal ploegen wat opgenomen is in deze berekening.

Hierbij moet je niet vergeten dat het UCI reglement aangeeft dat er niet meer dan 18 UCI ProTeams kunnen zijn. Als N groter is dan 18 zullen verschillende ploegen dus geweigerd moeten worden tijdens de selectieprocedure.
De sportieve waarde is de eerste stap in dit selectieproces. Wanneer een ploeg als 21ste of hoger geplaatst is wordt deze automatisch geweigerd in de aanvraag voor een UCI ProTeam licentie want alleen de eerste 20 mogen verder** (de eerste rode NOK in de infographic).

Voor de ploegen die de plaatsen 1 tot en met 15 bezetten zegt artikel 2.15.011b:
 • A team ranked in the first fifteen places of the classification on the basis of sporting level is by this fact considered to have satisfied the sporting criterion.

Dit criterium wordt voor deze ploegen dus vervolgens niet verder bekeken (de eerste groene OK in de infographic).

Voor de ploegen die de plaatsen 16 tot en met 20 bezetten zal de licentie commissie controleren of aan het sportieve criterium is voldaan, daarbij onder andere rekening houdend met blessures van renners, de soort evenementen waar de ploeg aan heeft deelgenomen en het vagere homogene karakter van de ploeg.

LEES VERDER NA DEZE ADVERTENTIE


De licentiecommissie en de andere criteria

Vaak reageren mensen verrast als ze weten dat een ploeg haar licentieverzoek moet verdedigen voor de licentiecommissie. Dit jaar was dit bijvoorbeeld het geval voor Garmin-Sharp zoals Jonathan Vaughters aangaf in onderstaande Tweet:


Laten we deze vraag dus eens wat beter bekijken. Naast het sportieve criterium worden twee andere criteria beoordeeld door de administratie van de UCI: de ethische en de administratieve criteria. Daarnaast beoordelen door de UCI goedgekeurde accountants (voorzover ik weet is dat altijd Ernst & Young geweest en dat is nog altijd het geval) het financiële criterium. In de infographic vindt u meer informatie over de aspecten die voor deze drie criteria bekeken worden.

Wie moet zijn licentieverzoek dan verdedigen voor de licentiecommissie?
Drie groepen van ploegen eigenlijk:
1/ ploegen die een aanvraag in hebben gediend, ofwel de ploegen die voor het eerst een licentie aanvragen of de ploegen die hun licentie willen verlengen, ongeacht hun klassering op het sportieve criterium (boven of onder de magische grens van de 16de plaats; zolang ze maar boven de 21ste plaats staan)
2/ ploegen die voor het sportieve criterium een plaats tussen de 16 en 20 bezetten, ongeacht of ze een aanvraag of een simpel registratieverzoek hebben ingediend
3/ ploegen die aan het sportieve criterium voldaan hebben (één van de eerste 15 plaatsen) maar die problemen vertonen in hun aanvraag die ze gedaan hebben in het kader van een registratie voor een bestaande UCI ProTeam licentie

Garmin-Sharp bevond zich in de eerste categorie van ploegen en er was dus niets mis met de aanvraag van de ploeg en dat was waarschijnlijk wat Vaughters niet leuk vond in de vragen die hij kreeg over het feit dat de ploeg voor de licentiecommissie moest komen.

De licentiecommissie neemt vervolgens een beslissing op basis van de 4 criteria (of de 3 overblijvende criteria voor de derde categorie aangezien deze ploegen geacht worden aan het sportieve criterium te hebben voldaan), om zo het aantal ploegen met een registratie als UCI ProTeam elk jaar terug te brengen tot het maximum van 18 (of minder).

Als de licentiecommissie een beslissing neemt over een UCI ProTeam wat nog een geldige licentie heeft (boven de rode lijn) beslist de commissie eenvoudig over de registratie voor het komende jaar. Als een beslissing genomen wordt over een UCI ProTeam wat haar licentie wil verlengen of over een ploeg die een UCI ProTeam licentie aanvraagt en niet zo'n licentie had in het jaar voor dat waar de licentie voor aangevraagd wordt, besluit de commissie over de toekenning van de UCI ProTeam licentie. Als de commissie een licentie toekent gaat deze automatisch ook over tot registratie van de ploeg voor het komende jaar.

Een UCI ProTeam licentie wordt toegekend voor 4 jaar, behalve in twee gevallen:
- als de ploeg verzoekt tot een beperking van de geldigheidsduur tot 2 of 3 jaar (een ploeg kan niet vragen om een licentie die slechts 1 jaar geldig is); de ploeg moet een dergelijk verzoek doen in haar aanvraag en moet dit verzoek uitleggen
- als één of meer van de 4 criteria de commissie doen geloven dat het beter is een licentie van minder dan 4 jaar toe te kennen; in dit geval moet de commissie haar beslissing uitleggen en kan deze de geldigheidsduur van de licentie beperken tot 1, 2 of 3 jaar

De kalender voor de selectieprocedure

Een specifieke kalender bestaat voor de aanvraag of het verzoek ter registratie van een UCI ProTeam licentie. Deze kalender is uitgelegd in onderstaande tabel:
datumevenement
1 augustus J-1Ieder UCI ProTeam met een licentie die geldig is voor het jaar J en alle ploegen die een licentie aanvragen moeten aan de UCI de tekst van de bankgarantie (FR/EN/IT/ES) en het model van het/de contract(en) met haar renners (FR/EN) sturen, uitsluitend ter informatie.

Deze dag begint ook de transferperiode voor renners en deze gaat door tot 31 december J-1.
1 oktober J-1Het UCI ProTeam of de aanvrager moet de UCI een compleet dossier sturen met een groot aantal informatiestukken, waaronder de details van minstens 10 getekende rennerscontracten
een paar dagen laterDe UCI plaatst op haar website de lijst van UCI ProTeams of licentie-aanvragers die een volledige aanvraag hebben ingediend met daarin de essentiële documenten. Dit wordt gedaan om de situatie van alle ploegen voor alle partijen duidelijk te maken onder andere aangezien renners hun contract op dit moment op kunnen zeggen als ze bemerken dat hun (toekomstige) ploeg haar registratiedossier niet goed ingediend heeft
15 oktober J-1Op deze datum moet het aantal getekende rennerscontracten op zijn minst 20 zijn
1 november J-1De registratiedossiers van alle ploegen zijn beoordeeeld door de UCI administratie en door de accountants aangewezen door de UCI (Ernst&Young) voor het financiële criterium. De UCI administratie stuurt de verschillende dossiers en rapporten indien nodig naar de licentiecommissie. Voor alle UCI ProTeams met een geldige licentie waarvoor het dossier in orde is voor alle 4 criteria, wordt onmiddellijk overgegaan tot registratie.
een paar dagen laterDe UCI plaatst op haar website de lijst van UCI ProTeams die geregistreerd zijn op 1 november en de lijst van ploegen die hun registratieverzoek (en/of licentieaanvraag) zullen moeten verdedigen voor de licentiecommissie.
20 november J-1De licentiecommissie moet haar beslissing kenbaar maken. De commissie maakt haar beslissing zo snel mogelijk kenbaar maar op het laatst op deze datum.
1 december J-1Op deze datum moeten alle rennerscontracten ingediend zijn. Dit zijn er minimaal 23 maar het aantal kan oplopen tot 30 afhankelijk van het aantal neo-profs
1 januari JDe licentieregistratie van de 18 UCI ProTeams wordt effectief en blijft dit (behalve wanneer een licentie ingetrokken wordt door de licentiecommissie vanwege een belangrijke reden in de tussentijd) tot 31 december J.

Hoe ging dit in zijn werk voor 2013?

Laten we nu een kijkje nemen naar hoe dat in zijn werk ging voor de UCI ProTeam registraties van volgend jaar.

Allereerst moeten we vaststellen dat op basis van artikel 2.15.218 van het UCI reglement
 • The hearings of the licence commission are not held in public. The deliberations of the commission are held in camera

Daarom kunnen we onze analyse voor 2013 natuurlijk slechts baseren op de verschillende UCI persberichten:
datumevenement
1 augustus 2012Geen publieke informatie beschikbaar
1 oktober 2012Geen publieke informatie beschikbaar
3 oktober 2012De UCI plaatste op haar website de lijst van UCI ProTeams of licentie-aanvragers die een volledig dossier hebben ingediend met de essentiële documenten:
- 12 UCI ProTeams met een geldige licentie voor 2013 hebben gevraagd om registratie voor 2013 (ASTANA PRO TEAM, BMC RACING TEAM, CANNONDALE, FDJ, KATUSHA, LAMPRE – MERIDA, MOVISTAR TEAM, OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM, ORICA GREENEDGE, RADIOSHACKNISSAN, SKY PROCYCLING, VACANSOLEIL – DCM PRO CYCLING TEAM).
- 6 ploegen hebben gevraagd ofwel om een verlenging van hun UCI ProTeam licentie of een aanvraag voor een nieuwe licentie: verlenging voor AG2R LA MONDIALE, EUSKALTEL EUSKADI, GARMIN SHARP, RABOBANK CYCLING TEAM, TEAM SAXO – TINKOFF en een nieuwe aanvraag voor TEAM ARGOS – SHIMANO
15 oktober 2012Geen publieke informatie beschikbaar
29 oktober 2012In aanloop naar de deadline van 1 november plaatste de UCI op haar website de resultaten van de beoordeling van het sportieve criterium.

Zoals gebruikelijk werden de 15 best geplaatste ploegen aangekondigd in alfabetische volgorde en de 5 ploegen op de 16de tot en met de 20ste plaats werden specifiek genoemd met hun plaats in de klassering: 16/ TEAM ARGOS – SHIMANO, 17/ LOTTO BELISOL, 18/ FDJ, 19/ TEAM EUROPCAR en 20/ TEAM SAXO – TINKOFF

Wetende dat Team Europcar geen UCI ProTeam licentie aangevraagd heeft, liet dit de licentiecommissie met 19 mogelijke ploegen voor de UCI ProTeam status over voor een maximum van 18 licenties die toegekend kunnen worden. Inderdaad, alhoewel Lotto Belisol niet op de lijst stond die aangekondigd werd op 3 oktober heeft de Belgische ploeg blijkbaar haar registratieverzoek ingediend na de deadline van 1 oktober.
1 november 2012Geen publieke informatie beschikbaar
2 november 2012Na de deadline van 1 november plaatste de UCI op haar website de lijst van UCI ProTeams die op 1 november geregistreerd zijn en hun nationaliteit (Astana Pro Team (KAZ), BMC Racing Team (USA), Cannondale (ITA), Lampre – Merida (ITA), Omega Pharma – Quick Step Cycling Team (BEL), ORICA GreenEdge (AUS), Sky ProCycling (GBR), Vacansoleil DCM Pro Cycling Team (NED)). Deze 8 ploegen hadden een nog geldige licentie, bevonden zich tussen de 15 best geplaatste ploegen en hebben volgens de UCI en Ernst&Young's rapporten aan de andere 3 criteria voldaan.

De UCI plaatste ook een lijst van ploegen die hun registratieverzoek (en/of licentie-aanvraag) moeten verdedigen voor de licentiecommissie:
- vanwege het feit dat het een licentieverlenging betreft: AG2R La Mondiale, Euskaltel-Euskadi, Garmin Sharp, Former Rabobank en Team Saxo-Tinkoff (5 ploegen)
- omdat het een kandidaatploeg is komende vanuit de tweede divisie: Team Argos-Shimano (1 ploeg)
- vanwege hun sportieve waarde waarmee ze geplaatst waren tussen de 16de en 20ste positie: FDJ en Lotto Belisol (2 ploegen)
- omdat de UCI administratie heeft besloten niet over te kunnen gaan tot de registratie van de volgende UCI ProTeams (de rode "non-conformities in the file" in de infographic): Katusha, Movistar Team en RadioShackNissan (3 ploegen)
20 november 2012Geen publieke informatie beschikbaar
28 november 2012In haar communicatie op 2 november kondigde de UCI aan dat Shortly after November 26th, the UCI will communicate a first series of decisions of the Licence Commission concerning the awarding of first division licences and registration in first or second division.

Op 28 november plaatste de UCI nieuwe informatie op haar website over de registratie maar hierin vonden we slechts informatie over de registratie van ploegen in de tweede divisie, niet over UCI ProTeams. Dit persbericht bevestigde echter nogmaals dat de licentiecommissie haar beslissing met betrekking tot de toekenning van de UCI ProTeam Licenties (eerste divisie) bekend zal maken op 10 december.
1 december 2012Geen publieke informatie beschikbaar
10 december 2012Op deze datum zullen de ploegen die wachten op een beslissing van de licentiecommissie (één ploeg moet nog afvallen) de uiteindelijke beslissing dus kennen. De lijst van UCI ProTeams voor 2013 wordt hoogstwaarschijnlijk bekend gemaakt op de UCI website op die dag of in de dagen daarna.
1 januari 2013De licentieregistratie van de 18 UCI ProTeams wordt effectief en blijft dit (behalve wanneer een licentie ingetrokken wordt door de licentiecommissie vanwege een belangrijke reden in de tussentijd) tot 31 december 2013.


Dus ... de UCI heeft op 26 november bevestigd dat de uiteindelijke beslissingen genomen zullen worden op 10 december, maar is dat niet wat laat? Inderdaad, ik ben denk ik niet de enige die in de eigen reglementen van de UCI leest:
 • The commission shall render its decision as rapidly as possible and, as far as possible before 20 November prior to the first year of the licence

OK, dat geldt alleen voor aanvragers maar dat betekent dat in ieder geval de beslissing over Team Argos-Shimano (en de andere aanvragers voor verlenging) al bekend zou moeten zijn en dat is deze niet! Er is geen enkele informatie bekend over de deadline voor de ploegen die om andere redenen voor de licentiecommissie moeten komen ... Jérémy Roy legde onlangs in L'Equipe uit wat de impact is van zulke late beslissingen op een ploeg en op haar renners (als een ploeg geen UCI ProTeam status krijgt moet deze waarschijnlijk een aantal renners ontslaan en deze zullen dan grote moeite hebben om een andere ploeg te vinden!).

* aangezien de procedure nogal ingewikkeld is is het meer info dan graphic, maar ik denk dat deze weergave u het toch eenvoudiger zal maken om het één en ander te begrijpen
** een ploeg kan nog altijd een aanvraag doen voor een UCI Pro Continental licentie (tweede divisie) of zelfs voor een UCI Continental licentie (derde divisie)
*** het maximum aantal renners in een UCI ProTeam is 28 als de ploeg geen neo-profs heeft; in het geval van 1 neo-prof loopt dit maximum aantal renners op tot 29 en als de ploeg 2 tot 5 neo-profs heeft (5 is het maximum aantal neo-profs voor een UCI ProTeam!) is het maximum aantal renners 30

door Thomas Vergouwen
Vond u dit artikel interessant? Laat het uw vrienden op Facebook weten door op de buttons hieronder te klikken!

4 reacties | 16539x bekeken

dit artikel is geplaatst in: UCI ProTour | Wielrennen algemeen (m.u.v. Tour de France)

Reacties

Er zijn 4 reacties!
 1. .... and what is the sanction against the UCI for being so late on it's agenda? A fine? It must be intolerable to sponsors and suppliers to not know what the status of their team is until the last minute.

  | pugdog | zondag 09 december 2012 om 21u35

 2. Thank you for posting the great content…I was looking for something like this…I found it quiet interesting, hopefully you will keep posting such blogs….Keep sharing

  | indoor cycling dvd | maandag 10 december 2012 om 08u00

 3. Bonjour,

  Merci Thomas pour cet excellent article qui explique bien le problème que pose l'UCI aux équipes et aux coureurs. J'espère que la FDJ sera une proteam l'année prochaine, puisque déjà que Bernaudeau ne veut pas y voir Europcar à l'heure actuelle (en même temps cela se comprend, pourquoi dépensé l'argent qu'on a pas pour embaucher et partir à l'autre bout du monde pour faire des courses exotiques récentes qui n'ont pas le charme du Langkawi).

  En plus je trouve cela abhérant de prendre en compte les points de tous les coureurs et toutes les équipes alors qu'en worldtour seules les proteams peuvent marquer des points, après il ne faut pas s'étonner que l'année dernière Saxo-bank et AG2R ont embauché n'importe qui (qui ne sont déjà plus dans l'effectif) et que cette année c'est Euskaltel qui fait de même.

  Je souhaiterais savoir si AG2R est enregistrée puisque l'équipe ne la mentionne pas comme équipe dans l'attente ?

  | Aurélien M. | maandag 10 december 2012 om 09u03

 4. @pugdog: since there's no official deadline mentioned in the UCI regulations, I'm afraid .. there's no sanction either. Apart from making themselves look a little bit more ridiculous of course.

  @Aurélien : merci :-). En ce qui concerne l'équipe AG2R La Mondiale, ci-dessus elle est bien indiquée parmi les équipes à passer devant la Commission des Licences (puisqu'il s'agit d'une demande de renouvellement) mais comme elle figure parmi les 15 équipes les mieux classées pour le critère sportif elle a de fortes chances de passer si le reste de son dossier est en règle (et il n'y a pas vraiment de raison de croire qu'il ne le soit pas).

  | Thomas Vergouwen | maandag 10 december 2012 om 11u51

Plaats een reactie

Je naam
*
Je e-mail adres
*
[dit wordt uitsluitend gebruikt om mij de mogelijkheid te geven eventueel contact met je op te nemen en wordt niet bij je reactie geplaatst en om je op de hoogte te stellen van nieuwe reacties]
Blijf op de hoogte van nieuwe reacties
Vink dit hokje aan als je een e-mail wilt ontvangen wanneer er nieuwe reacties worden achtergelaten (controleer goed je e-mail adres hierboven om er zeker van te zijn dat je deze e-mails ontvangt!)
Je bericht


Let op!! Om spam te bestrijden dient u voor het gebruik van deze functie nu het antwoord op de eenvoudige vraag hieronder te geven. Het antwoord dient gegeven te worden in de vorm van een cijfer tussen 2 en 100. Indien het antwoord onjuist is zal de overige invoer in dit formulier verder worden genegeerd.

Hoeveel is negen keer zeven ?