RSS feed

RSS

Vanaf nu is velowire.com uitgebreid met diverse RSS feeds. RSS feeds maken het mogelijk met een RSS reader of met een browser met live bookmarks (zoals Firefox, zie banner onderaan deze pagina) altijd up-to-date informatie van deze site in uw eigen vertrouwde omgeving te krijgen. Het is ook mogelijk deze feeds te gebruiken om uw eigen pagina met actuele gegevens samen te stellen.

velowire.com biedt u op dit moment de volgende RSS feeds aan: